Projekt realizowany przez:

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS


Projekt realizowany jest
dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji,


a także wsparciu finansowemu:


Fundacji im. Stefana Batorego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku

Instytutem Socjologii UwB

Instytutem Historii UwB

Muzeum Historycznym
w Białymstoku

Archiwum Państwowym
w Białymstoku

Klubem Przewodników Turystycznych
przy regionalnym PTTK


Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy


Akademickim Klubem
Turystyczno-Krajoznawczym

Zobacz również:
         

Fundacja UwB
na Facebooku

KONKURS

 1. Regulamin konkursu
 2. Fotografie konkursowe

1. Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis.
 2. Konkurs odbywa się w ramach projektu Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w  Białymstoku.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni uczniowie gimnazjum lub liceum, mieszkający lub uczący się na terenie Białegostoku, którzy w nieprzekraczalnym terminie - do 30 listopada 2007 r. nadeślą na adres e-mail fundacja@uwb.edu.pl rozwiązanie zadania konkursowego opisanego w punkcie 4 Regulaminu Konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na rozpoznaniu jak największej ilości obiektów zaprezentowanych na 25 fotografiach umieszczonych na stronie internetowej www.szlak.uwb.edu.pl/konkurs/. Wszystkie fotografie prezentują wybrane obiekty (punkty) znajdujące się na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku (www.szlak.uwb.edu.pl/miejsca/). Jeden obiekt (punkt) Szlaku może być przedstawiony na więcej niż jednej fotografii.
 5. Zdjęcia zamieszczone na stronie www.szlak.uwb.edu.pl/konkurs/ oznaczone są cyframi od 1 do 25. Rozwiązanie powinno zawierać numery fotografii i pełne nazwy rozpoznanych obiektów (punktów) znajdujących się na Szlaku.
 6. Wszystkie zgłoszone mailowo rozwiązania konkursu powinny zawierać również:
  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. nazwę szkoły i klasę,
  3. adres szkoły,
  4. e-mail i telefon uczestnika.
 7. O wygranej w konkursie decyduje liczba poprawnie zidentyfikowanych obiektów (punktów) na Szlaku.
 8. Uczestnikom, którzy zidentyfikują najwięcej spośród zaprezentowanych na fotografiach obiektów (punktów), przyznane zostaną atrakcyjne nagrody książkowe. Fundatorem nagród jest Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis.
 9. Nadesłanie rozwiązania zadania konkursowego jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na upublicznienie nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.szlak.uwb.edu.pl.
 10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona trzyosobowe niezależne jury.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 grudnia 2007 r.. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.
 12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, kierując zapytanie na adres e-mail: fundacja@uwb.edu.pl.
ˆ powrót

2. Fotografie konkursowe
(Kliknij, aby powiększyć)ˆ powrót